Effektrin lisätty verkkokauppaan
Effektrin lisätty verkkokauppaan

Laadukasta Omega-3 koirille ja hevosille

Laa­tu ser­ti­fioi­tu ja GMO lei­mal­la varus­tet­tu Effekt­ri

Yhdel­lä tuot­teel­la voit edis­tää eläi­men hyvin­voin­tia ja palaut­taa ras­va­hap­po­jen luon­nol­li­sen tasa­pai­non ruo­ka­va­lion kaut­ta. Effekt­ri on help­po ja muka­va annos­tel­la, se on riit­toi­saa ja sen kyky säi­lyä hapet­tu­mat­to­ma­na on omaa luok­kaan­sa. Avo­me­ren kalois­ta puris­tet­ta­va öljy on suo­da­tet­tu epä­puh­tauk­sis­ta sekä ras­kas­me­tal­leis­ta, ja se sopii täy­del­li­ses­ti eläin­ten ravin­nok­si. Tuot­teen kehi­tyk­ses­sä opti­moim­me omega-3–6-9 ras­va­hap­po­jen kes­ki­näi­sen suh­teen, joka takaa par­haan mah­dol­li­sen imey­ty­mi­sen ja pit­kä­kes­toi­sen vai­ku­tuk­sen. Kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa saa­vu­tet­tiin läpi­mur­to kun laa­duk­kaa­seen, run­saas­ti EPA:a ja DHA:ta sisäl­tä­vään kala­öl­jyyn lisät­tiin kor­keat poly­fe­no­liar­vot sisäl­tä­vää kyl­mä­pu­ris­tet­tua ext­ra-neit­sy­to­lii­viöl­jyä sekä E- ja D-vita­mii­nia. Effekt­ri tasa­pai­not­taa ja yllä­pi­tää opti­maa­li­sen ome­ga-6 ja ome­ga-3 tasa­pai­non.